Click for English English
Zaman Akıp Geçiyor
Girişim Varlık Yönetimi

Borç sorgulaması yapmak için tıklayınız

Girişim Varlık Yönetimi
Satılık Gayrimenkul İlanları http://sahibiz.net http://girisimvarlik.sahibinden.com

Haberler

Girişim Varlık Yönetimi

Faaliyetleri ile ülkemizde ve dünyada saygın bir yer edinmiş, finans piyasalarındaki etkinliği ve yatırımcılarının kalitesi ile iyi tanınan bir holding şirketin iştirakidir.

Kuruluş amacı ve faaliyet konusu, alacaklı finansal kuruluşlardan ya da borçlulardan gelen talep üzerine banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması veya finans kuruluşlarına tahsilat hizmetleri verilmesinden ibarettir.

Faaliyet Konularımız

  • Tahsili gecikmiş alacakların finansal kuruluşlardan devir alınması.
  • Bankaların tahsili gecikmiş alacak portföylerinin veya devir alınan tahsili gecikmiş alacakların idare ve takibi.
  • Finansal sıkıntı içindeki borçlu firmaların faaliyetlerinin ve borçlarının yeniden yapılandırılması.
  • Finansal sıkıntıya düşmüş firmalara danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Devir alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışının sağlanması.

Önemli Duyuru

**  Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devir olan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Merkez Mahallesi Cendere Caddesi Ofishane E22/K3 Kağıthane-İstanbul adresine müracaatla devralan şirketten alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157nci maddesi gereğince ilan olunur.

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.
**  Son zamanlarda “Varlık Girişim Danışmanlık” ve/veya “Girişim Varlık Danışmanlık” adı altında 0 544 250 51 07,- 0 850 333 05 89 numaralı telefonlardan, sesli cevap sisteminden bir kısım vatandaşları arayan bazı kişiler, ilgili kurumlara gönderilecek dilekçelerle, kredi kartı aidatı ve kredi dosya masrafını geri alabileceklerini söylemektedirler.
Devamı için lütfen tıklayınız...

X

Önemli Duyuru

Önemli Duyuru


Bilgi Toplumu HizmetleriGirişim Varlık Yönetimi bir Fiba Grubu iştirakidir. Her hakkı Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.ye aittir.